דנה-אוברזון

דנה אוברזון

 admin  0comments  27.07.2020

מתכננת מבואות הכניסה והחצרות של בנייני ערך עיר. סטודיו דנה אוברזון אדריכלים מקפיד על קו נקי ומדויק. הקו התכנוני מתכתב עם ערכי האדריכלות של תל אביב ובמקביל נותן להם פרשנות חדשה. בעיצוב החלל הציבורי, מספסל הרחוב ועד הכניסה לדירה, מוקדשת חשיבה מפורטת לחוויית המשתמש ועובר האורח. העיסוק במפגש שבין חלל וחומר, מבטיח עיצוב עדכני שיודע לעמוד במבחן הזמן.

Posted by admin

Post A Comment