msn

בונים היום את תל אביב של המחר

קבוצת בולווארד הטביעה את חותמה בנוף העיר תל אביב ובאזורי ביקוש נוספים בגוש דן. בשנת 2016, מה שהחל כשיתוף פעולה נקודתי בין בולווארד לקבוצת טרה הפך לשותפות הנשענת על חזון, השראה ויכולות תכנון וביצוע גבוהות בתחומי היזמות והנדל”ן. יכולותיה של השותפות ניצבות על קרקע בטוחה של ניסיון רב, איתנות פיננסית, אמינות ואמונה בסטנדרט חסר פשרות. שילוב היכולות הללו מיתרגם למתחמי מגורים איכותיים בלב תל אביב, ביפו, במרכז העיר המתעורר ובמיקומים מבוקשים נוספים. השותפות שואפת להטביע חותם מיוחד בכל פרויקט בו היא מעורבת.