Tag

Tag :

post img
View More

בריטמן אלמגור זהר

admin 3631 comments 20.11.2015

Deloitte בריטמן אלמגור זהר הינה בין הפירמות המובילות והגדולות בישראל למתן שירותי חשבונאות וביקורת, מיסים וייעוץ עסקי. בפירמה כ- 80 שותפים ודירקטורים ומועסקים בה כ- 1,000 עובדים. בישראל משרתת הפירמה לקוחות רבים בכל ענפי המשק ביניהם גופים עסקיים מובילים, וכן למעלה מ- 150 חברות שמניותיהן נסחרות בישראל, בארצות-הברית ובאירופה. לחברה שישה משרדים ברחבי הארץ: המשרד הראשי בתל אביב ומשרדים ברמת גן, ירושלים, חיפה, באר שבע ובאילת. כמו כן ישנן נציגויות בערים חשובות באירופה ובארצות הברית. בראש הפירמה הישראלית עמד עד למותו, ב- 2013, רו"ח יגאל בריטמן. החל משנת 2013, יושב הראש ומנהל העסקים הראשי של הפירמה בישראל הנו רו"ח אילן בירנפלד. ב- 2012 התמזגה מחלקת ה- Consulting של Deloitte בריטמן אלמגור זהר עם חברת הייעוץ העסקי טריגר פורסייט. במאי 2013 דורגה Deloitte בריטמן אלמגור זהר במקום השני בדירוג גלובס הסוקר את משרדי רואי החשבון בישראל.