fbpx

msn

חזון

לזהות הזדמנויות, להטביע חותם.

בולווארד טרה שמה לה למטרה לזהות הזדמנויות השקעה אטרקטיביות ולהניח את האצבע על “הדבר החם הבא” בדרך ליצירת מיזמי נדל”ן בעלי ערך מוסף, היוצרים את תל אביב של העתיד. כחברה שצמחה והתפתחה בתל אביב, בולווארד רואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מההוויה האורבנית המתחדשת של העיר. את החברה מניע חזון הרוחש כבוד להיסטוריה האדריכלית של העיר ובה בעת מביט למרחוק – אל תל אביב של המחר, על המרקם האנושי הדינאמי שלה וסגנון החיים של תושביה.