fbpx

msn

יהודה הלוי 15

בניין לשימור בעיצוב מרהיב, בקצה שכונת נווה צדק, מרחק חמישה בתים מהבית הראשון
שהוקם בתל אביב (בית סגל). מיקום שורשי בגרעין ההיסטורי של “אחוזת בית”, בסמוך
לבניינים נוספים לשימור המציגים סגנון אקלקטי יפהפה ואדריכלות באוהאוס