fbpx

msn

בונים היום את תל אביב של המחר

קבוצת בולווארד-טרה הטביעה את חותמה בנוף העיר תל אביב ובאזורי ביקוש נוספים בגוש דן. הקבוצה מובלת על בסיס חזון של הטבעת חותם בעיר תל אביב אשר רוכש כבוד להיסטוריה האדריכלית עם מבט אל תל אביב של המחר. יכולותיה של השותפות ניצבות על קרקע בטוחה של ניסיון רב, איתנות פיננסית, אמינות ואמונה בסטנדרט גבוה. שילוב היכולות הללו מיתרגם למתחמי מגורים איכותיים בתל אביב-יפו.