fbpx

גורדון 1

msn

בניין במיקום מעולה בקו ראשון לים, על פינת הרחובות גורדון והירקון. בגלגולו הקודם של המבנה התגורר בו אריך נוימן, פילוסוף וסופר יהודי-גרמני ומתלמידיו המובהקים של יונג, שדירתו בגורדון 1 הייתה ממרכזי התרבות והמפגש של האליטה היקית של תל אביב.
◊ 6 קומות
◊ 6 דירות יוקרה
◊ קו ראשון לים
◊ אדריכל: צביקה גבאי

מיקום הפרויקט